Přejít k obsahu


Monitorování velkých hydraulických lisů pro volné kování

Citace:
KUBEC, V., ČECHURA, M., RÁŽ, K. Monitorování velkých hydraulických lisů pro volné kování. Kovárenství, 2012, roč. 2012, č. 44, s. 85-88. ISSN: 1213-9289
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Monitoring of large hydraulic presses for open die forging
Rok vydání: 2012
Autoři: Ing. Václav Kubec Ph.D. , Doc. Ing. Milan Čechura CSc. , Ing. Karel Ráž
Abstrakt CZ: V rámci činnosti skupiny CVTS při výzkumu a vývoji velkých hydraulických lisů jsme se podíleli na monitorování činnosti těchto strojů. V předkládaném příspěvku jsme uvedli souhrn poznatků z této oblasti. Součástí příspěvku je porovnání reálného měření chování stroje při simulovaném zatížení a měření virtuálního. Uvedeny jsou také závěry analýzy nejčastějšího způsobu zatěžování velkých hydraulických lisů, jehož podkladem je dotazník vyplněný provozovateli těchto strojů.
Abstrakt EN: The CVTS group activities research and development of large hydraulic presses are, by the way, focused in monitoring activities of these machines. In presented paper we introduce a summary of findings from this area. Part of this work is to compare the real behaviour of the machine measuring with load simulated virtual measurement. The conclusions of the most common way of loading large hydraulic presses are listed. The basis is a questionnaire completed by the operators of these machines.
Klíčová slova

Zpět

Patička