Přejít k obsahu


FUNKČNÍ ZDATNOST DOLNÍCH KONČETIN DIALYZOVANÝCH PACIENTŮ V PLZNI

Citace:
VLČKOVÁ, I., FIRÝTOVÁ, R. FUNKČNÍ ZDATNOST DOLNÍCH KONČETIN DIALYZOVANÝCH PACIENTŮ V PLZNI. In Aspekty práce pomáhajících profesí. Praha: MANUS, 2012. s. 367-377. ISBN: 978-80-86571-15-7
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Lower extermity funcional fitness in pilsen dialysis patients
Rok vydání: 2012
Místo konání: Praha
Název zdroje: MANUS
Autoři: Bc. Iva Vlčková , Mgr. Rita Firýtová
Abstrakt CZ: Příspěvek představuje postup a výsledky testování funkční zdatnosti dolních končetin získané v satelitním hemodialyzačním středisku I. interní kliniky FN Plzeň. Funkční zdatnost byla testována za pomoci Senior Fitness Testu dle Rikli – Jones. Cílem testování bylo zjistit, zda se pravidelná pohybová aktivita projeví ve výsledcích daného testu. Během výzkumu bylo zjištěno, že i pohybově aktivním dialyzovaným klientům vycházejí hodnoty maximálně na úrovni normy, dokonce při 2 – minutovém Step Testu dosahují výsledky rizikových hodnot.
Abstrakt EN: The study presents a procedure and results of testing the functional capability of the lower extremities obtained in satellite hemodialysis center, Department of Internal Medicine I, University Hospital Pilsen. Functional fitness was tested through the Senior Fitness Test, according to Rikli - Jones. The aim was to test whether regular physical activity will be reflected in the results of the test. The research has shown that even physically active dialysis clients maximum value based on the level of standards, even at 2 – minute Step Test results achieved risk values.
Klíčová slova

Zpět

Patička