Přejít k obsahu


Diversity management as a crucial issue of management in the 21st century

Citace:
EGEROVÁ, D. Diversity management as a crucial issue of management in the 21st century. Problems of management in the 21st century, 2012, roč. 2012, č. 3, s. 5-7. ISSN: 2029-6932
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Diversity management as a crucial issue of management in the 21st century
Rok vydání: 2012
Autoři: PaedDr. Dana Egerová Ph.D.
Abstrakt CZ: V důsledku rostoucí internacionalizace a globalizace pracovního trhu spolu s dalšímimi změnami ve společnosti nabývá na významu koncept diversity managementu. Chceli organizace přežít v současném silně konkurenčním prostředí, musí se zabývat problematikou diversity managementu. Aplikace daného konceptu přispívá k celkově lepší kondici oragnizace a vytváří její skuptečně konkurenční výhodu.
Abstrakt EN: As a result of the growing internationalism and globalization of the labour market but also as a result of dynamic changes in the society in general the concept of diversity management is ever more important. if any organization strives to survive in the highly competitive surroundings, it has to deal with issues like diversity management. Applying the concept of diversity management contribute to the wealth of any organization and create a real competitive advantage.
Klíčová slova

Zpět

Patička