Přejít k obsahu


Problémy interpretace renesančního vědění: empirie vs. tradice v renesanční kultuře

Citace:
ČERNÁ, J. Problémy interpretace renesančního vědění: empirie vs. tradice v renesanční kultuře. Acta Fakulty filozofické Západočeské univerzity v Plzni, 2012, roč. Neuveden, č. 1, s. 14-23. ISSN: 1802-0364
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: The Problems of Interpretation of Renaissance Culture: Experience vs. Tradition in Renaissance Culture
Rok vydání: 2012
Název zdroje: Vydavatelství a nakladatelství Vlasty Králové, Dryáda
Autoři: PhDr. Jana Černá Ph.D.
Abstrakt CZ: Ústředním tématem této studie je problém interpretace renesančního vědění, zejména vztah mezi empirií a tradicí v renesanční kultuře. Text analyzuje tři formy renesančního vědění: humanismus, historia naturalis a přírodní filosofii. Primárním cílem studie je odmítnutí charakteristiky období renesance jakožto "moderního věku", stejně jako období renovace starověku, a prezentování renesanční epochy jako období "zdánlivých paradoxů".
Abstrakt EN: The central theme of this study is the problem of the interpretation of Renaissance knowledge, especially the relationship between empiricism and tradition in Renaissance epoch. The paper analyses three forms of Renaissance knowledge: humanism, historia naturalis and natural philosophy. It primarily intends to reject the characteristics of Renaissance period like the age of modernism and empiricism as well as the age of renovation of antiquity. There were those who praised the classical heritage and the others who attacked the ancients while integrating many ancient concepts in their works. And therefore the Renaissance should be interpret like the period of “seeming paradoxes”.
Klíčová slova

Zpět

Patička