Přejít k obsahu


Automatic Human Body Parts Detection in a 2D Anthropometric System

Citace:
KOHLSCHÜTTER, T., HEROUT, P. Automatic Human Body Parts Detection in a 2D Anthropometric System. In Advances in Visual Computing. Heidelberg, Berlin: Springer Verlag, 2012. s. 536-544. ISBN: 978-3-642-33190-9 , ISSN: 0302-9743
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Automatic Human Body Parts Detection in a 2D Anthropometric System
Rok vydání: 2012
Místo konání: Heidelberg, Berlin
Název zdroje: Springer Verlag
Autoři: Ing. Tomáš Kohlschütter , Doc. Ing. Pavel Herout Ph.D.
Abstrakt CZ: Článek popisuje metodu počítačového měření při získávání antropometrických rozměrů. Zaměřujeme se na 2D antropometrický systém, který je navrhován pro účely oděvní společnosti. Systém se skládá z počítačového softwaru, kamery a pozadí s kalibračními body. Ke zkalibrování a přípravě k měření je třeba pouze několika málo kroků. Měřená osoba je nasnímána, je nalezena její silueta a následně vypočteny její tělesné rozměry. Náš výzkum je zaměřen na obohacení již existujících technik o automatickou detekci anatomických bodů (a tělesných částí jako je pas, hrudník, atd.) na nalezené siluetě. Tento krok je velmi důležitý při vytváření systému, který nevyžaduje žádnou interakci s uživatelem a musí odpovídat definicím tělesných částí daných oděvním standardem.
Abstrakt EN: The paper describes the methodology of computer-based measurement for taking anthropometric dimensions. We focus on a 2D anthropometry system which is being designed for the purposes of a clothing company. The system consists of computer software, a digital camera and a background board with calibration dots. Only a few steps are needed to calibrate such a system and prepare it for the measurements. The measured person is captured, his silhouette is extracted and body dimensions are computed. Our research is intended to enrich existing techniques for automatic detection of anatomical landmarks (and body parts such as waist, chest, etc.) on the extracted silhouette. This step is very important to create a complete system without any need of user interaction and it must correspond to the body parts definitions given by clothing standards and tailors. Several potential sources of problems are discussed and some possible solutions are proposed.
Klíčová slova

Zpět

Patička