Přejít k obsahu


Možnosti kování velkých kroužků mimo lis

Citace:
RÁŽ, K., ČECHURA, M., KUBEC, V. Možnosti kování velkých kroužků mimo lis. Kovárenství, 2012, roč. 2012, č. 44, s. 81-84. ISSN: 1213-9289
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: The possibility of large rings forging outside the press
Rok vydání: 2012
Autoři: Ing. Karel Ráž , Doc. Ing. Milan Čechura CSc. , Ing. Václav Kubec Ph.D. ,
Abstrakt CZ: V současné době se na trhu s výkovky objevuje zvýšená poptávka po velkých ocelových kroužcích extrémních rozměrů, zejména pro jaderný průmysl. Tyto kroužky mají často tak velké rozměry, že není možné je kovat na normálním kovacím lisu a je nutno jej doplnit speciálním zařízením pro kování mimo lis. Příspěvek pojednává o některých možnostech kování kroužků mimo lis a hodnotí je z technologického i kontrukčního hlediska.
Abstrakt EN: Currently, there is higher demand for large forged rings, especially for the nuclear industry. It is not possible to forge these rings in the normal press because these rings are often so large. Therefore the press must be equipped with special device for forging outside the press. This paper deals with possibilities of large rings forging outside the press. Evaluation in terms of technological and design is done.
Klíčová slova

Zpět

Patička