Přejít k obsahu


Matematika se Čtyřlístkem 2

Citace:
KOZLOVÁ, M., PĚCHOUČKOVÁ, Š., RAKOUŠOVÁ, A. Matematika se Čtyřlístkem 2. 1. vyd. Plzeň : Fraus, 2012, 87 s. ISBN: 978-80-7238-983-4
Druh: KNIHA
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Mathematics With Four Leaf Clover 2
Rok vydání: 2012
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Fraus
Autoři: Mgr. Marie Kozlová , PhDr. Šárka Pěchoučková Ph.D. , Mgr. Alena Rakoušová
Abstrakt CZ: Učebnice obsahuje množství numerických úkolů i slovních úloh základního i rozšiřujícího učiva, které vedou k naplňování vzdělávacího obsahu vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace. Obměna tradiční matematiky je ve 2. ročníku pojata integrovaně s ostatními předměty. Geometrické učivo je zařazeno v zadní části učebnice, aby bylo možné jej vždy přehledně zopakovat.
Abstrakt EN: The textbook contains a number of numerical tasks and word problems of basic and expanding curriculum that lead to the achievement of the educational content of the educational field of Mathematics and its application. Traditional mathematics is changed and integrated with other subjects into the 2nd grade. Geometric curriculum is included in the rear part of the textbook so as to be repeated clearly.
Klíčová slova

Zpět

Patička