Přejít k obsahu


Kartografické vyjadřovací prostředky obsahu map třétího vojenského mapování

Citace:
VICHROVÁ, M. Kartografické vyjadřovací prostředky obsahu map třétího vojenského mapování. In Aktivity v kartografii venované pamiatke Ing. Jána Pravdu, DrSc. 2012. Zborník referátov.. Bratislava: Kartografická spoločnosť Slovenskej republiky, 2012. s. 152-163. ISBN: 978-80-89060-21-4
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Cartographic Means Expressions for Content of the Third Military Survey Maps
Rok vydání: 2012
Místo konání: Bratislava
Název zdroje: Kartografická spoločnosť Slovenskej republiky
Autoři: Ing. Martina Vichrová Ph.D.
Abstrakt CZ: Třetí vojenské mapování probíhalo na tehdejším územi Rakousko - Uherské monarchie v letech 1868 až 1888. Cílem třetího vojenského mapování bylo vytvořit nové mapové sekce s přesnějším a bohatším obsahem nejen pro vojenskou , ale i pro civilní potřebu. Cílem příspěvku je navrhnout kategorie objektů pro prvky obsahu map třetího vojenského mapování a vytvořit pro mapovací sekce v měřítku 1:25 000 "Katalog objektů třetího vojenského mapování“.
Abstrakt EN: The Third Military Survey in the territories of the former Austrian-Hungarian Monarchy progressed between 1868 and 1888. The target of the Third Military Survey was to make new map sections with more accurate and richer content for military and civil use. The target of this contribution is plan of categories for objects of the Third Military Survey maps in scale 1:25 000 and to make the „Catalogue for objects of the Third Military Survey maps in scale 1:25 000“.
Klíčová slova

Zpět

Patička