Přejít k obsahu


Modeling of vibration and modal properties of electric locomotive drive

Citace:
AHMEDOV, O., ZEMAN, V., BYRTUS, M. Modeling of vibration and modal properties of electric locomotive drive. Engineering Mechanics, 2012, roč. 19, č. 2-3, s. 165-176. ISSN: 1802-1484
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Modeling of vibration and modal properties of electric locomotive drive
Rok vydání: 2012
Název zdroje: Inženýrská akademie ČR, o.s.
Autoři: Olimjon Ahmedov , Prof. Ing. Vladimír Zeman DrSc. , Ing. Miroslav Byrtus Ph.D.
Abstrakt CZ: Článek uvádí metodu matematického modleování dynamických vlastností pohonu dvojkolí elektrické lokomotivy. Je studován vliv vazeb a provozních podmínek na dynamické zatížení pohonu. Pro odvození matematického modelu provázaného systému je aplikována metoda dekompozice na subsystémy. Model je využit pro výpočet modálních veličin a také pro vyšetření ustálených kmitů vybuzených pulsačními momenty a synchronního trakčního motoru. Metoda je aplikována na individuální pohon elektrické lokomotivy SKODA 109E.
Abstrakt EN: The article proovides a method of mathematical modelling of the dynamic properties of the electric locomotive wheelset drive. The linkage of the traction motor by means of the rotor pinion gear with the gear of wheelset drive is considered. The impact of couplings and operation conditions on the dynamic properties is studied. The method of decomposition into subsystems is applied for derivation of mathematical model of an interconnected system. This model is used for the calculation of modal values and also for investigating the forced vibration excited by pulsation moments of the asynchronous traction motor. The method is applied to a particular drive of the locomotive SKODA 109E.
Klíčová slova

Zpět

Patička