Přejít k obsahu


Sbírka příkladů ze statiky a kinematiky

Citace:
HLAVÁČ, Z., VIMMR, J. Sbírka příkladů ze statiky a kinematiky. 2. vyd. ZČU v Plzni : 2012, 243 s. ISBN: 978-80-261-0138-3
Druh: KNIHA
Jazyk publikace: cze
Rok vydání: 2012
Místo konání: ZČU v Plzni
Autoři: Doc. RNDr. Zdeněk Hlaváč CSc. , Doc. Ing. Jan Vimmr Ph.D.
Abstrakt CZ: Skripta jsou určena studentům bakalářských studijních programů fakulty strojní a fakulty aplikovaných věd. Obsahují řešené úlohy ze statiky a kinematiky bodu, tuhého tělesa a soustav tuhých těles. Obsahují rovněž neřešené úlohy s výsledky výpočtu. Oproti předchozímu vydání jsou rozšířena o kapitolu z kinematiky soustav s ozubenými koly.
Abstrakt EN: The textbook is processed for students of bachelor study program of Faculty of mechanical engineering and Faculty of applied sciences. It contains solved examples from statics and kinematics of point, rigid body and rigid body system. The unsolved tasks with results are contained too. The textbook is extended about the chapter on gear-meshing kinematics against foregoing textbook.
Klíčová slova

Zpět

Patička