Přejít k obsahu


Probabilistic fibrous concrete applications in fatigue

Citace:
BROŽ, P. Probabilistic fibrous concrete applications in fatigue. In Spolehlivost konstrukcí 2012, SBRA - Simulation Based Reliability Assessment of Structures. Plzeň: Západočeská univerzita, 2012. s. 17-22. ISBN: 978-80-261-0116-1
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Probabilistic fibrous concrete applications in fatigue
Rok vydání: 2012
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Západočeská univerzita
Autoři: Doc. Ing. Petr Brož DrSc.
Abstrakt CZ: Je prezentována teoretická osnova posouzení únavové pevnosti v ohybu, a to betonu vyztuženého ocelovými vlákny. Byl zaveden program, v němž se únavové testy v ohybu provádějí pro různé úrovně namáhání a poměrů napětí pro odvození životností uvedeného betonu s různými objemovými frakcemi drátků. Před zkouškami únavy budou realizovány doplňkové statické ohybové zkoušky pro získání ohybové pevnosti nosníků. Zkušební vzorky pro oba typy zkoušek budou obsahovat 0.5, 1.0 a 1.5 % objemových frakcí žlábkovaných ocelových vláken. Pro data únavových životností je v předložené metodice aplikován koncept ekvivalentní únavové životnosti.
Abstrakt EN: The paper presents results of an investigation conducted to study the fatigue strength of steel fibre reinforced concrete (SFRC) beams in flexure. An experimental programme is planned in which flexural fatigue tests will be conducted at different stress levels and stress ratios to obtain the fatigue lives of SFRC containing different volume fraction of steel fibres. The complimentary static flexural tests will be also run to obtain the static flexural strength of SFRC beams prior to fatigue testing. The specimens for static flexural as well as flexural fatigue tests will be incorporated 0.5, 1.0 and 1.5 % volume fraction of corrugated steel fibres. The concept of equivalent fatigue life is applied to the fatigue life data.
Klíčová slova

Zpět

Patička