Přejít k obsahu


Kombinace zatížení, porovnání deterministického a pravděpodobnostního přístupu

Citace:
KAISER, J., KESL, P., MAREK, P. Kombinace zatížení, porovnání deterministického a pravděpodobnostního přístupu. In Spolehlivost konstrukcí 2012, SBRA - Simulation Based Reliability Assessment of Structures. Plzeň: Západočeská univerzita, 2012. s. 71-74. ISBN: 978-80-261-0116-1
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: The combination of load, comparison of deterministic and probabilistic approach
Rok vydání: 2012
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Západočeská univerzita
Autoři: Bc. Jan Kaiser , Ing. Petr Kesl , Prof. Ing. Pavel Marek DrSc.
Abstrakt CZ: Popisuje otázky možnosti, jak zjistit, kombinace různých typů zatížení (stálé zatížení, dlouhodobá proměnné zatížení a zatížení větrem) pro mezní hodnoty, zatímco trvalá a dočasná na konstrukcích jsou v situaci konsolidace.Tento přístup k druhům zatížení a výpočtu , porovnání hodnot získaných z výpočtu deterministického podle norem (ČSN EN 1990 (3), DIN 1055-100 (4), AISC-LRDF (5), a hodnoty získané z pravděpodobnostního výpočtu podle SBRA Metod.
Abstrakt EN: The artikle describes issues of how to determine combinations of various types of load ( permanent load, long-term variable load and wind load ) for ultimate limit atate, while permanent and temporary design situation is considered.This artikle aims to compare values gained from deterministi calculation according to standards ( ČSN EN 1990 (3),DIN 1055-100 (4), AISC-LRDF (5) and values gained from probability calculation according to the SBRA Metod.
Klíčová slova

Zpět

Patička