Přejít k obsahu


Pravděpodobnostní přístup k posouzení obloukové ocelové konstrukce

Citace:
KESL, P., KAISER, J., MAREK, P. Pravděpodobnostní přístup k posouzení obloukové ocelové konstrukce. In Spolehlivost konstrukcí 2012, SBRA - Simulation Based Reliability Assessment of Structures. Plzeň: Západočeská univerzita, 2012. s. 75-79. ISBN: 978-80-261-0116-1
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Probability approach was used to assess a steel arch structure used for roofing of the swimming-pool in the Kdyně Water Sport Center
Rok vydání: 2012
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Západočeská univerzita
Autoři: Ing. Petr Kesl , Bc. Jan Kaiser , Prof. Ing. Pavel Marek DrSc.
Abstrakt CZ: Pravděpodobnostní přístup k posouzení obloukové ocelové konstrukce pro přestřešení objektu v areálu vodních sportů – bazén Kdyně .Byl použit prut nesymetrického průřezu „I „ z oceli EN 10210-1 : S 355 se zakřivenou střednicí, schéma konstrukce oblouku s vierendeel segmentem. Pro posudek konstrukce se přistoupilo k simulaci pomocí pravděpodobnostní metody SBRA programem Anthill a následným porovnáváním výsledků únosnosti a procentuálního využití nejvíce namáhaného výseku dílce stanoveného při výpočtu programem Fine-EC-EC3.
Abstrakt EN: Probability approach was used to assess a steel arch structure used for roofing of the swimming-pool in the Kdyně Water Sport Center. A brace of asymmetric “I” cross-section made of steel EN 10210-1 : S 355 with curved centerline was used. The arch structure scheme with vierendeel segment. To assess the structure, we used simulation with the use of the SBRA probability method by Anthill software and with subsequent comparison of ultimate load results with percentage of use of the most stressed part of the segment determined through calculation by Fine-EC-EC3 program.
Klíčová slova

Zpět

Patička