Přejít k obsahu


Etika zákonodárce

Citace:
BALÍK, S. Etika zákonodárce. In De arte boni et aequi. Pocta k životnému jubileu Alexandry Krskovej. Trnava: Právnická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave, 2012. s. 222-234. ISBN: 978-80-8082-520-1
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Ethics legislator
Rok vydání: 2012
Místo konání: Trnava
Název zdroje: Právnická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave
Autoři: JUDr. et PhDr. Stanislav Balík
Abstrakt CZ: Autor aplikuje normy profesní etiky pro právnická povolání na zákonodárce jako jednotlivce i na zákonodárné orgány jako celek.
Abstrakt EN: Author applies the standards of professional ethics for the legal profession to the legislature as an individual and to the legislature as a whole.
Klíčová slova

Zpět

Patička