Přejít k obsahu


Křesťanská morálka v sekularizovaném státu a právu? Úvaha k jubileu prof. Alexandry Krskové

Citace:
HRDINA, A. Křesťanská morálka v sekularizovaném státu a právu? Úvaha k jubileu prof. Alexandry Krskové. In De arte boni et aequi. Pocta k životnému jubileu Alexandry Krskovej. Trnava: Právnická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave, 2012. s. 97-103. ISBN: 978-80-8082-520-1
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Christian morality in a secularized state and law? Reflections on the anniversary of prof. Alexandra Kršková
Rok vydání: 2012
Místo konání: Trnava
Název zdroje: Právnická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave
Autoři: Prof. JUDr. Antonín Hrdina DrSc.
Abstrakt CZ: Autor se zamýšlí nad problematikou morálky v právu a nad jejím možným významem i v dnešním sekularizovaném státě.
Abstrakt EN: The author reflects on the issue of (christian) morality in the law and of its possible significance in today's secularized state.
Klíčová slova

Zpět

Patička