Přejít k obsahu


Právní historie, historická věda a interdisciplinarita

Citace:
KNOLL, V. Právní historie, historická věda a interdisciplinarita. In IX. sjezd českých historiků. Pardubice 6.-8. září 2006. Svazek II. Historie v kontextu ostatních vědních disciplín. Brno: Sdružení historiků České republiky, 2008. s. 185-191. ISBN: 978-80-904069-1-9
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: History of Law, historical science and interdisciplinarity
Rok vydání: 2008
Místo konání: Brno
Název zdroje: Sdružení historiků České republiky
Autoři: JUDr. Vilém Knoll Ph.D.
Abstrakt CZ: V příspěvku se autor zamýšlí nad vztahem právní historie a historické vědy.
Abstrakt EN: In this paper the author examines the relationship between legal history and historical science.
Klíčová slova

Zpět

Patička