Přejít k obsahu


Digitální podnik (DP)

Citace:
LEEDER, E., BUREŠ, M. Digitální podnik (DP). 1. vyd. Plzeň : SmartMotion, 2012, 151 s. ISBN: 978-80-87539-03-3
Druh: KNIHA
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Digital Factory (DF)
Rok vydání: 2012
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: SmartMotion
Autoři: Prof. Ing. Edvard Leeder CSc. , Ing. Marek Bureš Ph.D.
Abstrakt CZ: Je prezentován komplexní pohled na problematiku digitálního podniku (DP , Digital Factory – DF) a chápání DP v kontextu s virtuální realitou. Jsou popsány příčiny vzniku digitálního podniku, digitální podnik jako systém, jeho vazby na okolí, jsou vysvětleny základní pojmy a charakterizovány softwarové balíky jako IT prostředí, ve kterém je koncept DP uplatňován. Dále je uvedena souvislost DP s moderním řízením životního cyklu produktu (Product Lifecycle Management – PLM).
Abstrakt EN: A comprehensive view on the issue of Digital Factory (DF, Digitální podnik – DP) and the understanding of DF in the context of virtual reality is presented. There are described the causes for Digital Factory creation, Digital Factory as a system and its relations to the environment. Moreover, there are explained basic terms and defined software packages such as IT environment, in which DF is used. Furthermore, the connection between DF and modern Product Lifecycle Management – PLM is described.
Klíčová slova

Zpět

Patička