Přejít k obsahu


Varianty použití PageRanku pro citační analýzu

Citace:
NYKL, M., JEŽEK, K. Varianty použití PageRanku pro citační analýzu. In DATAKON 2012. Košice: Technická univerzita Košice, 2012. s. 87-96. ISBN: 978-80-553-1049-7
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: PageRank variants for citation analysis
Rok vydání: 2012
Místo konání: Košice
Název zdroje: Technická univerzita Košice
Autoři: Ing. Michal Nykl , Prof. Ing. Karel Ježek CSc. ,
Abstrakt CZ: V článku si představíme problematiku vyhodnocování citačních sítí, jejímž cílem je určení významnosti autorů. Ukážeme si vyhodnocování citačních sítí algoritmem PageRank s ohledem na spoluautorství a vypočtená pořadí autorů porovnáme s nejznámějšími oceněními jako např. ACM A. M. Turing Award, ACM Fellows a další. Analýzu citační sítě lze využít např. při přidělování grantů, či při hledání osob na vedoucí pozice ve výzkumných institucích.
Abstrakt EN: The paper will introduce the issue of evaluation of citation networks, which aims to determine the significance of the authors. We show the evaluation of citation networks using PageRank algorithm with respect to co-authorship and compare the calculated orders of authors with the most famous annual awards such as the ACM A.M. Turing Award, ACM SIGMOD E.F. Codd Innovation Award, ACM Fellow and ISI Highly Cited. Such analysis of citation networks can be used for allocation of grants, or searching of persons for leading positions in research institutions. In this paper we will go through the whole procedure of obtaining citation networks from bibliographic data, determining weights of edges in these networks, PageRank evaluation and comparing results of these rankings with the given awards.
Klíčová slova

Zpět

Patička