Přejít k obsahu


Volba vlastností s využitím Linked Data

Citace:
DOSTAL, M., JEŽEK, K. Volba vlastností s využitím Linked Data. In DATAKON 2012. Košice: Technická univerzita v Košicích, 2012. s. 77-86. ISBN: 978-80-553-1049-7
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Feature selection with Linked Data application
Rok vydání: 2012
Místo konání: Košice
Název zdroje: Technická univerzita v Košicích
Autoři: Ing. Martin Dostal , Prof. Ing. Karel Ježek CSc.
Abstrakt CZ: V tomto článku bychom chtěli představit metodu pro automatickou volbu vlastností s využitím Linked Data. Pojmem Linked Data jsou označovány techniky umožňující prezentování a publikování dat ve strojově čitelné podobě. My jsme těchto technik využili pro automatickou volbu vlastností, kterou lze použít např. pro shlukování. Tento přístup budeme demonstrovat na množině článků z oblasti IT, ke kterým byly automaticky přiřazeny štítky v podobě uzlů z Linked Data.
Abstrakt EN: In this paper we would like to present our approach to feature selection with application of Linked Data. Linked Data can be defined as a set of rules and techniques for connections between Semantic Web resources. The importance of Linked Data is in links, so that a person or machine can explore the web of data. We used these techniques and resources for automatic feature selection and applied it for clustering method. We will demonstrate this approach with data collection related to IT area. These articles were automatically expanded by tags defined as resources from Linked Data. We will explain the transformation of these tags into features that can be used for clustering.
Klíčová slova

Zpět

Patička