Přejít k obsahu


Porovnání klikových lisů s příčně a podélně uloženým excentrovým hřídelem

Citace:
CHVAL, Z., ČECHURA, M. Porovnání klikových lisů s příčně a podélně uloženým excentrovým hřídelem. Kovárenství, 2012, roč. 2012, č. 44, s. 89-92. ISSN: 1213-9289
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Comparison of crank presses with transverse and lengthways stored eccentric shaft
Rok vydání: 2012
Místo konání: Brno
Název zdroje: Svaz kováren ČR o.s.
Autoři: Ing. Zdeněk Chval Ph.D. , Doc. Ing. Milan Čechura CSc. ,
Abstrakt CZ: Velké klikové lisy jsou navrhovány s příčným a podélným uložením excentrového hřídele. Příspěvek se zabývá porovnáním základních parametrů (hmotnost, tuhost) jednotlivých částí lisu a analyzuje výhody a negativa obou řešení.
Abstrakt EN: Big crank presses are designed with transverse and lengthways storing eccentric shaft. This paper presents a comparison of basic parameters (mass, stiffness) of individual parts of the press and analyzes the advantages and negatives of both solutions.
Klíčová slova

Zpět

Patička