Přejít k obsahu


Vojtěch Laštovka a Adolf Zeman

Citace:
HOFFMANNOVÁ, V., MORÁVKOVÁ, N. Vojtěch Laštovka a Adolf Zeman. 1. vyd. Plzeň : viaCentrum, 2011, 53 s. ISBN: 978-80-904384-7-7
Druh: KNIHA
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Vojtěch Laštovka a Adolf Zeman
Rok vydání: 2011
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: viaCentrum
Autoři: Veronika Hoffmannová , PaedDr. Naděžda Morávková Ph.D.
Abstrakt CZ: Kniha je věnována dvěma významným historikům poválečné Plzeňské historické školy. Prvním z nich je Adolf Zeman. Tento historik a vysokoškolský pedagog patřil k předním spolupracovníkům Miloslava Bělohlávka. Věnoval se převážně hospodářským a sociálním dějinám raného novověku. Druhým historikem, o němž text pojednává je Vojtěch Laštovka, významný historik dělnického hnutí a protifašistického odboje na Plzeňsku a jeden z prvních, kdo používali metodu orální historie pro novodobé dějiny.
Abstrakt EN: The book is dedicated to two important historians of the postwar Plzeňské historical school. The first is Adolf Zeman. The historian and university professor was one of the leading collaborators Miloslav Belohlavek. He devoted himself mainly to economic and social history of early modern period. Another historian, on which the text discusses the Vojtech Laštovka, a historian of the labor movement and the anti-fascist resistance in the Pilsen region and one of the first to use the method of oral history in modern history.
Klíčová slova

Zpět

Patička