Přejít k obsahu


Smluvní princip a jeho uplatnění v českém zákoníku práce

Citace:
PAVLÁTOVÁ, J. Smluvní princip a jeho uplatnění v českém zákoníku práce. In Právo Obchod Ekonomika II.. Praha: Leges, 2012. s. 172-183. ISBN: 978-80-87576-33-5
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Contractual principle and its application in the Czech Labour Code
Rok vydání: 2012
Místo konání: Praha
Název zdroje: Leges
Autoři: Doc. JUDr. Jarmila Pavlátová CSc.
Abstrakt CZ: Příspěvek se věnuje současným legislativním východiskům českého pracovního práva a pojednává o smluvním principu a právní povaze norem pracovního práva.
Abstrakt EN: The paper deals with the current legislative bases of Czech labor law and discusses the contractual principle and legal nature of the rules of labor law.
Klíčová slova

Zpět

Patička