Přejít k obsahu


Modální analýzy rámů hydraulických lisů pro volné kování

Citace:
ZAHÁLKA, M., STANĚK, J., ČECHURA, M., HLAVÁČ, J. Modální analýzy rámů hydraulických lisů pro volné kování. Kovárenství, 2012, roč. 2012, č. 44, s. 97-100. ISSN: 1213-9289
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Modal analysis of hydraulic press frames for open die forging
Rok vydání: 2012
Autoři: Ing. Martin Zahálka , Doc. Ing. Jiří Staněk CSc. , Doc. Ing. Milan Čechura CSc. , Ing. Jan Hlaváč Ph.D.
Abstrakt CZ: Vzhledem ke zvyšujícím se rychlostem kování i na velkých hydraulických lisech pro volné kování začíná vzrůstat potřeba zkoumání dynamického chování stroje. Příspěvek pojednává o provedených modálních analýzách dvou vybraných lisů, které reprezentují nejobvyklejší konstrukce hydraulických lisů pro volné kování. Jedním je lis s dvousloupovým rámem CKV 50 o síle 50MN a druhým je lis s čtyřsloupovým rámem CKV 170 o síle 170 MN. Dále jsou popsány simulace kmitání, které bylo vybuzeno časově proměnnou pracovní silou. Výsledky analýz jsou porovnány s reálným měřením na skutečném stroji v provozu.
Abstrakt EN: Due to the increasing forging speeds on large hydraulic presses for open die forging, an increasing need to explore the dynamic behaviour of the machine. The paper describes the modal analysis of two selected presses, which represent the most common design of hydraulic presses for forging. One is press with double-column frame CKV 50 with the force 50MN and the second is press with four-column frame CKV 170 with the force 170 MN. Below are the simulations of vibration, which was excited by time-dependent work force. Results of analyzes are compared with measurement in real work.
Klíčová slova

Zpět

Patička