Přejít k obsahu


Úvahy o otázce, zda existuje právní povinnost výplaty podílů na zisku společníkům kapitálových společností

Citace:
DVOŘÁK, T. Úvahy o otázce, zda existuje právní povinnost výplaty podílů na zisku společníkům kapitálových společností. Štrbské pleso, 2012.
Druh: PŘEDNÁŠKA, POSTER
Jazyk publikace: cze
Rok vydání: 2012
Autoři: JUDr. Tomáš Dvořák Ph.D.
Abstrakt CZ: Předmětný příspěvek se podrobně zaobírá v České republice velmi aktuální a závažnou otázkou, totiž zda existuje právní povinnost kapitálové obchodní společností rozdělit jejím společníkům alespoň část disponibilního zisku. Vzhledem k absenci pozitivněprávní úpravy takovéto povinnosti lze soudit, že žádná právní povinnost kapitálové obchodní společnosti k rozdělení podílů na zisku jejím společníkům neexistuje a převládající judikaturní směr dovozující opak je in merito chybný.
Klíčová slova

Zpět

Patička