Přejít k obsahu


Úvahy o otázce, zda existuje právní povinnost výplaty podílů na zisku společníkům kapitálových obchodních společností

Citace:
DVOŘÁK, T. Úvahy o otázce, zda existuje právní povinnost výplaty podílů na zisku společníkům kapitálových obchodních společností. In Právo Obchod Ekonomika II.. Praha: Nakladatelství Leges, 2012. s. 250-257. ISBN: 978-80-87576-33-5
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Reflections on the question of whether there is a legal obligation to pay profit sharing to partners capital companies
Rok vydání: 2012
Místo konání: Praha
Název zdroje: Nakladatelství Leges
Autoři: JUDr. Tomáš Dvořák Ph.D.
Abstrakt CZ: Předmětný příspěvek se podrobně zaobírá v České republice velmi aktuální a závažnou otázkou, totiž zda existuje právní povinnost kapitálové obchodní společností rozdělit jejím společníkům alespoň část disponibilního zisku.
Abstrakt EN: This paper discusses in detail in the Czech Republic is very topical and important issue, namely whether there is a legal obligation of capital trading companies distribute to its shareholders at least part of disposable profit.
Klíčová slova

Zpět

Patička