Přejít k obsahu


Interface pro řídicí signálový procesor DSP typu TMS320F2812 s možností komunikace s okolními zařízeními pomocí analogových a logických signálů

Citace:
PITTERMANN, M., DRÁBEK, P. Interface pro řídicí signálový procesor DSP typu TMS320F2812 s možností komunikace s okolními zařízeními pomocí analogových a logických signálů. 2012.
Druh: PROTOTYP, FUNKČNÍ VZOREK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Interface for control signal processor TMS320F2812 DSP type of incommunicado devices using analog and logic signals
Rok vydání: 2012
Název zdroje: Západočeská univerzita v Plzni
Autoři: Ing. Martin Pittermann Ph.D. , Doc. Ing. Pavel Drábek Ph.D.
Abstrakt CZ: Interface pro řídicí signálový procesor DSP typu TMS320F2812 s možností komunikace s okolními zařízeními pomocí analogových a logických signálů a s možností snímání stavu silových veličin zařízení (již interface obsahuje čidla pro měření proudů a měření napětí). Pro komunikaci s okolními zařízení je lze použít přenos signálů buďto analogově (jako proudová nebo napěťová smyčka), nebo pulsně (frekvence nebo šířka pulsů) nebo pomocí logických vstupů a výstupů nebo po sběrnici typu CAN. Pro použití v náročnějších průmyslových podmínkách je zde možnost zajistit, že tyto komunikační i měřící linky budou galvanicky oddělené (navzájem a od potenciálu řídicího DSP a i od potenciálu silové části). Interface bylo přednostně vyvíjeno pro účely zajištění řídicích signálů pro měnič pohonu (a to i pro aplikace kde není k dispozici rozvod 230V střídavých).
Abstrakt EN: Interface for control signal processor TMS320F2812 DSP type of incommunicado devices using analog and logic signals and the possibility of state power sensing device variables (interface already contains sensors for measuring current and voltage measurement). To communicate with nearby devices can be used either analog signal transmission (such as current or voltage loop) or pulse (frequency or pulse width) or the logic inputs and outputs or bus type CAN. For use in demanding industrial environments, there is a possibility to ensure that the communication and measuring lines are galvanically isolated (from each other and even DSP control potential from the potential power section). Interface was developed primarily for the purpose of securing control signals for the inverter drive (even for applications where there is no divorce 230V AC).
Klíčová slova

Zpět

Patička