Přejít k obsahu


Opravdu si nemohou nepodnikatel a podnikatel platně smluvit úrok z prodlení jiný než podle nařízení vlády č. 142/1994 Sb.?

Citace:
HORÁK, P., HROMADA, M. Opravdu si nemohou nepodnikatel a podnikatel platně smluvit úrok z prodlení jiný než podle nařízení vlády č. 142/1994 Sb.?. Právní rozhledy, 2009, roč. 17, č. 23, s. 829-837. ISSN: 1210-6410
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Really can not validly non businessman and businessman arrange a late payment charge other than in accordance with Government Regulation No. 142/1994 Coll.?
Rok vydání: 2009
Autoři: JUDr. Ing. Pavel Horák Ph.D. , Mgr. Miroslav Hromada
Abstrakt CZ: Autoři se v článku se zabývají otázkou, zda je možné si sjednat odchylnou výši úroku z prodlení ve vztazích mezi podnikatelem a nepodnikatelem, než určuje nařízení vlády.
Abstrakt EN: The authors of the article dealing with the question whether it is possible to make an anomalous amount of default interest in the relationship between entrepreneurs and non-entrepreneurs than determined by government regulation.
Klíčová slova

Zpět

Patička