Přejít k obsahu


Jaký je rakouský model určování výživného, jímž se chceme inspirovat?

Citace:
HROMADA, M. Jaký je rakouský model určování výživného, jímž se chceme inspirovat?. Právní rozhledy, 2010, roč. 2010, č. 9, s. 334-335. ISSN: 1210-6410
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: What is the Austrian model determining maintenance, which we want to inspire?
Rok vydání: 2010
Autoři: Mgr. Miroslav Hromada
Abstrakt CZ: Autor v článku vysvětluje hlavní rysy určování výživného pro děti v Rakousku. Na základě komparace pak dochází k úvahám de lege ferenda.
Abstrakt EN: The article explains main features determining maintenance for children in Austria. On the basis of the comparison is to consider de lege ferenda.
Klíčová slova

Zpět

Patička