Přejít k obsahu


Traction drive with PMSM: Frequency characteristic measurement

Citace:
GLASBERGER, T., PEROUTKA, Z., JANDA, M., MAJORSZKÝ, J. Traction drive with PMSM: Frequency characteristic measurement. Transaction on Electrical Engineering, 2012, roč. 1, č. 1, s. 13-18. ISSN: 1805-3386
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Traction drive with PMSM: Frequency characteristic measurement
Rok vydání: 2012
Autoři: Ing. Tomáš Glasberger Ph.D. , Prof. Ing. Zdeněk Peroutka Ph.D. , Ing. Martin Janda Ph.D. , Ing. Jan Majorszký
Abstrakt CZ: Práce popisuje metodu pro měření frekvenčních charakteristik střídavých pohonů. Tím pomáhá najít nebezpečné rezonanční frekvence trakčního pohonu na stejnosměrné elektrizační síti a umožňuje najít nebezpečné oscilace napětí ve stejnosměrném meziobvodu. Prezentovaná metoda byla experimentálně ověřena na laboratorním pohonu se synchronním motorem s permanentními magnety o jmenovitém výkonu 10 kW.
Abstrakt EN: This paper describes a new method for measurement of frequency characteristics of ac traction drives. It helps to find dangerous resonant frequencies of the traction drive supplied from a dc electrification system and it allows finding danger oscillations of the dc-link LC filter. The presented method has verified a drive with a surface mounted PMSM controlled by DTC. The results prove that the drive amplifies LC filter oscillations under constant taken power. We have proposed an improvement of the drive control in order to protect the drive against this phenomenon. The behaviour of the improved DTC has been analyzed by experiments made on the laboratory model of the traction drive of the rated power of 10 kW.
Klíčová slova

Zpět

Patička