Přejít k obsahu


"Bulgarien, das ist die Selbstzerstörung" (Sibylle Lewitscharoff)

Citace:
MEHNERT, E. "Bulgarien, das ist die Selbstzerstörung" (Sibylle Lewitscharoff). In From the West to the East : Litarary Paths against the Current. Poznań-Gniezno : Publishing house of the Poznaň sociaty for the advancement of the arts and sciences, 2012, s. 77-91. ISBN: 978-83-7654-138-9
Druh: KAPITOLA V KNIZE
Jazyk publikace: ger
Anglický název: "Bulgaria, this is self-destruction" (Sibylle Lewitscharoff)
Rok vydání: 2012
Místo konání: Poznań-Gniezno
Název zdroje: Publishing house of the Poznaň sociaty for the advancement of the arts and sciences
Autoři: Prof. Dr. Habil. Elke Mehnert
Abstrakt CZ: Beletristické texty o Bulharsku (kdysi nejoblíbenější dovolenkovou destinací občanů DDR) jsou v současné německé literatuře spíš výjimkou. S podporou stipendií někteří autoři (např. Buselmeier) sice navštíví Plovdiv, ale to, co tam uvidí a posléze beletristicky zpracují, jen podporuje národnostní stereotypy. Také Sybille Lewitscharoff, původem z Bulharska, vytváří obraz země, který sestává jen z několika málo znaků a podporuje zažité předsudky. Angelika Schrobsdorff nenavštívila podobně jako výše jmenovaní žádnou jinou zemi, ale její obraz bulharska je již diferencovaný a načrtnutý s dávkou empatie. Na těchto příkladech a na základě textů z bývalé DDR o Bulharsku se může demonstrovat důležitost zahraniční zkušenosti pro vznik a strukturu obrazu národní povahy.
Abstrakt EN: Fictional texts about Bulgaria (once the most popular holiday destination of the GDR citizens) have become rare in contemporary German literature. With travel grants authors (e.g. Buselmeier) can be attracted to Plovdiv indeed - but what they see there and what they consider to be worth describing, encourages stereotyping about the country. Also, Sybille Lewitscharoff, who is of Bulgarian origin, developed an image about Bulgaria consisting of only a few elements and promoting prejudices. Angelika Schrobsdorff has visited no other country than the aforementioned, but her image about Bulgaria is differentiated and drawn with empathy. With these examples and through texts of GDR literature about Bulgaria the role of the transgredient fundamentals for the genesis and the structure of images becomes evident.
Klíčová slova

Zpět

Patička