Přejít k obsahu


Stress-strain Analysis of the Temporomandibular Joint with Subtotal Prosthesis

Citace:
DANĚK, J., DOSTÁLOVÁ, T., HUBÁČEK, M., MAHDIAN, N., NEDOMA, J. Stress-strain Analysis of the Temporomandibular Joint with Subtotal Prosthesis. San Francisco, USA, 2012., ISBN: 978-988-19251-6-9, ISSN:2078-0958
Druh: PŘEDNÁŠKA, POSTER
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Stress-strain Analysis of the Temporomandibular Joint with Subtotal Prosthesis
Rok vydání: 2012
Místo konání: San Francisco
Název zdroje: Newswood Limited
Autoři: Doc. Ing. Josef Daněk Ph.D. , Prof. MUDr. Taťjana Dostálová DrSc. MBA , MUDr. Milan Hubáček , MDDr. Nima Mahdian , Doc. Ing. Jiří Nedoma CSc.
Abstrakt CZ: Obsahem textu je napěťově-deformační analýza temporomandibulárního kloubu s částečnou náhradou. Detailní znalost fungování náhrady je nezbytná pro její klinickou aplikaci a také nám pomáhá odhadovat dobu její životnosti.
Abstrakt EN: The aim of the paper is a stress-strain analysis of the temporomandibular joint (TMJ) with subtotal replacement. The temporomandibular joint is a complex, sensitive and highly mobile joint which works bilaterally so each side influences the contralateral joint and because of this the distribution of the stresses is changed in the healthy joint as well. Detailed knowledge about function these are necessary for clinical application of temporomandibular joint prosthesis and also help us estimate the lifetime of the prosthesis a possibilities of alteration in the contra lateral joint components. The mathematical model of TMJ with replacement is based on the theory of semi-coercive unilateral contact problems in linear elasticity. The numerical solution is based on finite element approximation. The obtained numerical results will be discussed.
Klíčová slova

Zpět

Patička