Přejít k obsahu


Advokát mezi Skyllou a Charybdou

Citace:
BALÍK, S. Advokát mezi Skyllou a Charybdou. Právo & byznys, 2010, roč. 1, č. 10.11.2010, s. 42-43. ISSN: 1804-6061
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Rok vydání: 2010
Místo konání: Praha
Název zdroje: Mladá fronta
Autoři: JUDr. et PhDr. Stanislav Balík
Abstrakt CZ: Autor se zamýšlí nad povahou povolání advokáta. Je advokát spíše tím, kdo pomáhá nalézat spravedlnost, či podnikatelem poskytujícím za peníze právní služby? Důležitým předpokladem výkonu povolání advokáta je jeho nezávislost. Autor reflektuje regulaci advokacie ze strany státu a přibližuje dnes běžné způsoby výkonu tohoto povolání (generální praxe, mezinárodní advokátní kanceláře ...).
Abstrakt EN: The author reflects on the nature of the legal profession. Rather by a lawyer who helps find justice, or an entrepreneur providing legal services for money? An important prerequisite for the legal profession is its independence. Author reflects the regulation of the legal profession by the state and approaches now common ways of professional practice (general practice, international law firm ...).
Klíčová slova

Zpět

Patička