Přejít k obsahu


O sudičství

Citace:
BALÍK, S. O sudičství. Právo & byznys, 2012, roč. 2, č. 25.1.2012, s. 56-59. ISSN: 1804-6061
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Rok vydání: 2012
Místo konání: Praha
Název zdroje: Mladá fronta
Autoři: JUDr. et PhDr. Stanislav Balík
Abstrakt CZ: Autor v článku kritizuje zneužívání systému soudnictví a popisuje stav, kdy se lidé zbytečně soudí pro bagatelní věci, nebo se stále odvolávají, čímž zbytečně zpomalují celý systém justice.
Abstrakt EN: The author criticizes the abuse of the judicial system and describes cases where people are needlessly judge for petty things, or are still claiming thereby unnecessarily slow down the entire system of justice.
Klíčová slova

Zpět

Patička