Přejít k obsahu


Communication of schools with the public on the internet

Citace:
EGER, L., PETRTYL, J. Communication of schools with the public on the internet. Technológia vzdelávania, 2012, roč. 20, č. 3, s. 3-8. ISSN: 1335-003X
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Communication of schools with the public on the internet
Rok vydání: 2012
Autoři: Doc. PaedDr. Ludvík Eger CSc. , Ing. Jan Petrtyl
Abstrakt CZ: Tato studie je příkladem aplikace marketingu na internetu v oblasti vzdělávání. Komunikace vzdělávacích organizací s veřejností na internetu se stala klíčovou součástí PR těchto organizací. Ve studii je prezentováno hodnocení (pilotní výzkum) internetových stránek vybraných škol (gymnázií) v Plzeňském kraji. Důraz je kladen zejména na komunikaci se studenty, učiteli a rodiči. Součástí studie je i rozbor některých moderních trendů, tj. například využití služby Facebook studenty. V porovnání s výsledky výzkumu realizovaného v roce 2005 (Mareš, Lukas, 2007) je možné říci, že školy znatelně vylepšily úroveň své online komunikace.
Abstrakt EN: The presented study is an example of Internet marketing application in the sphere of education. Communication of schools with the public on the Internet became crutial part of their public relations. The experts have evaluted www pages of gymnasiums (grammar schools) in Plzen region in the Czech Republic using special evaluation tool. The result of pilot research shows the current status of school presentations. Communication with students, parents and teachers, including communications on the Internet is of great importance for schools. Authors of this article are looking for new trends and so the paper presents an additional example of how school students use Facebook. Compared with the 2005 research (Mareš, Lukas, 2007), we can say that schools have already managed and shifted their communication via the Internet.
Klíčová slova

Zpět

Patička