Přejít k obsahu


Czech Expressive Speech Synthesis in Limited Domain: Comparison of Unit Selection and HMM-based Approaches

Citace:
GRŮBER, M., HANZLÍČEK, Z. Czech Expressive Speech Synthesis in Limited Domain: Comparison of Unit Selection and HMM-based Approaches. Lecture Notes in Computer Science, 2012, roč. 2012, č. 7499, s. 656-664. ISSN: 0302-9743
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Czech Expressive Speech Synthesis in Limited Domain: Comparison of Unit Selection and HMM-based Approaches
Rok vydání: 2012
Místo konání: Heidelberg
Název zdroje: Springer
Autoři: Ing. Martin Grůber , Ing. Zdeněk Hanzlíček Ph.D.
Abstrakt CZ: Tato práce ze zabývá syntézou expresivní řeči v oblasti omezené na rozhovory mezi člověkem a počítačem na dané téma. Pro syntézu expresivní řeči byly využity dvě různé metody (metoda výběru jednotek a metoda HMM), obě se stejným popisem expresivity pomocí tzv. komunikačních funkcí. Takový popis expresivity se vztahuje na námi omezenou oblast a neklade si za cíl být obecným popisem expresivity v řeči. Výsledná syntetická řeč byla na základě poslechového testu vyhodnocena posluchači. Byla hodnocena jak kvalita řeči, tak schopnost přenášet na posluchače expresivitu. Práce také přináší srovnání obou použitých metod.
Abstrakt EN: This paper deals with expressive speech synthesis in a limited domain restricted to conversations between humans and a computer on a given topic. Two different methods (unit selection and HMM-based speech synthesis) were employed to produce expressive synthetic speech, both with the same description of expressivity by so-called communicative functions. Such a discrete division is related to our limited domain and it is not intended to be a general solution for expressivity description. Resulting synthetic speech was presented to listeners within a web-based listening test to evaluate whether the expressivity is perceived as expected. The comparison of both methods is also shown.
Klíčová slova

Zpět

Patička