Přejít k obsahu


OSOBNÍ ORGANIZACE VYSOKOŠKOLSKÝCH STUDENTŮ A ROLE VYSOKOŠKOLSKÉHO UČITELE - VÝSLEDKY PILOTNÍHO ŠETŘENÍ

Citace:
DEJMALOVÁ, L. OSOBNÍ ORGANIZACE VYSOKOŠKOLSKÝCH STUDENTŮ A ROLE VYSOKOŠKOLSKÉHO UČITELE - VÝSLEDKY PILOTNÍHO ŠETŘENÍ. In PEDAGOGICA ACTUALIS III : Roly vysokoškolského učiteľa v procese vzdelávania. Trnava: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2012. s. 184-189. ISBN: 978-80-8105-373-3
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Personal Management of Higher Education Students and Pedagogical Roles of University Teachers- the Results of Pilot Study
Rok vydání: 2012
Místo konání: Trnava
Název zdroje: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Autoři: Mgr. Lenka Dejmalová
Abstrakt CZ: Příspěvek se věnuje tématu osobní organizace vysokoškolských studentů. Efektivní osobní organizaci můžeme považovat za významný předpoklad studijního a profesního úspěchu. V této souvislosti jsou také zdůrazněny konkrétní pedagogické role VŠ učilele, zejména role poradenská a participativní ve vztahu k managementu studijních činností. Je popsáno pilotní šetření osobní organizace vysokoškolských studentů, přístup k řešení, metody a výsledky.
Abstrakt EN: The article deals with the self-management of higher education students, especially personal management skills. Effective personal organization and time management are prerequisite for study and carrer success. In this regard particular pedagogical roles of university teachers are emphasized, especially counselling closely linked to the management of study activities. The pilot study of personal organization of higher education students based on qualitative methodology is described and the results are presented.
Klíčová slova

Zpět

Patička