Přejít k obsahu


Composite fillers and their influence on emissivity

Citace:
MAUER, M., KALENDA, P., HONNER, M., VACÍKOVÁ, P. Composite fillers and their influence on emissivity. Journal of Physics and Chemistry of Solids, 2012, roč. 73, č. 12, s. 1550-1555. ISSN: 0022-3697
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Composite fillers and their influence on emissivity
Rok vydání: 2012
Autoři: Ing. Milan Mauer , Prof. Ing. Petr Kalenda CSc. , Doc. Ing. Milan Honner Ph.D. , Ing. Petra Vacíková
Abstrakt CZ: Článek se zabývá vlivem použití rozdílných plniv v anorganických kompozitech na jejich emisivitu. Oxid chromu je aktivní přísada, která je obsažená v základním složení povlaku BG HitCoat®. Také další aktivní přísady (železný prach, kaolín, karbid křemíku, karbid boru, nitrid boru a nitrid hliníku)byly zabudovány do matrice kompozitu. Analyzována byla tepelná odolnost kompozitu pro různá plniva až do 900°C. Pomocí FTIR spektrometru byla pro všechna zkoumaná plniva měřena spektrální emisivita v závislosti na teplotě. Tyto testy ukázaly, že použití rozdílného plniva může ovlivňovat emisivitu anorganického kompozitu především pro krátké vlnové délky infračerveného spektra až 0.7 – 1.5 násobně (oproti referenci).
Abstrakt EN: Článek se zabývá vlivem použití rozdílných plniv v anorganických kompozitech na jejich emisivitu. Oxid chromu je aktivní přísada, která je obsažená v základním složení povlaku BG HitCoat®. Také další aktivní přísady (železný prach, kaolín, karbid křemíku, karbid boru, nitrid boru a nitrid hliníku)byly zabudovány do matrice kompozitu. Analyzována byla tepelná odolnost kompozitu pro různá plniva až do 900°C. Pomocí FTIR spektrometru byla pro všechna zkoumaná plniva měřena spektrální emisivita v závislosti na teplotě. Tyto testy ukázaly, že použití rozdílného plniva může ovlivňovat emisivitu anorganického kompozitu především pro krátké vlnové délky infračerveného spektra až 0.7 – 1.5 násobně (oproti referenci).
Klíčová slova

Zpět

Patička