Přejít k obsahu


Recentní přístupy ke studiu neandertálců

Citace:
TŮMA, P., HOŠEK, R., ŠNEBERGER, J., BRŮŽEK, J., HAWS, J., BENEDETTI, M., FRIEDL, L. Recentní přístupy ke studiu neandertálců. Plzeň, ČR, 2012.
Druh: PŘEDNÁŠKA, POSTER
Jazyk publikace: cze
Rok vydání: 2012
Autoři: Mgr. Petr Tůma , Bc. Roman Hošek , Bc. Jiří Šneberger , Doc. RNDr. Jaroslav Brůžek Ph.D. , Jonathan Haws , Michael Benedetti , Mgr. Lukáš Friedl
Abstrakt CZ: Kosterní pozůstatky neandertálců jsou prvními objevenými a nejdéle studovanými doklady existence vyhynulých předků moderního člověka. Od počáteční debaty o taxonomické pozici a přesném vztahu neandertálců a anatomicky moderního člověka se výzkum neandertálců rozdělil na mnoho dalších podotázek a dílčích aspektů studia jejich života, např. biologické a kulturní adaptace na podmínky glaciální Evropy, otázky spojené se stravou a zdravotním stavem neandertálců či například otázky paleobiologie neandertálců (reprodukční chování, ontogeneze, mortalita). Dalším důležitým směrem jsou otázky o příčinách vyhynutí neandertálců v období kolem 30-25 tisíc let BP. Cílem tohoto příspěvku je poskytnout přehled recentních otázek bádání spojených s neandertálci v kontextu nových objevů kosterních pozůstatků a s rozvojem nových metod studia. Prezentovány budou 2 příklady výzkumu: (1) výzkum evo-devo (evolution and development) zaměřený na odhad velikosti mozku novorozence neandertálce prostřednictvím metody DeSilva a Lesnik (2008), využívající velikost mozku fosilních nálezů dospělých neandertálců a velikost mozku novorozenců, (2) terénní výzkum lokality Lapa do Picareiro v Portugalsku jako příklad komplexního paleoenvironmentálního studia životního prostředí západní Evropy, kde se nacházejí poslední doklady života neandertálců v Evropě a mohou tak poskytnout přesnější informace o důvodech jejich vyhynutí.
Klíčová slova

Zpět

Patička