Přejít k obsahu


Dvojí život vojvodovského rodáka Aloise Filipa (Dvě vojvodovské edice)

Citace:
JAKOUBEK, M. Dvojí život vojvodovského rodáka Aloise Filipa (Dvě vojvodovské edice). Acta Fakulty filozofické Západočeské univerzity v Plzni, 2011, roč. 3, č. Neuveden, s. 27-43. ISSN: 1802-0364
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Double Life of Vojvodo Native Alois Filip (two Vojvodovo editions)
Rok vydání: 2011
Název zdroje: Vydavatelství a nakladatelství Vlasty Králové, Dryáda
Autoři: PhDr. Mgr. Marek Jakoubek Ph.D.
Abstrakt CZ: Studie používá biografickou metodu a popisuje život klíčového probanda na Vojvodově.
Abstrakt EN: The study uses method of biography and describes life of key proband in Vojvodovo.
Klíčová slova

Zpět

Patička