Přejít k obsahu


Dvě hypotézy o původu nekatolíků z řad banátských a bulharských Čechů

Citace:
NEŠPOR, Z. R., JAKOUBEK, M. Dvě hypotézy o původu nekatolíků z řad banátských a bulharských Čechů. Český lid (Etnologický časopis), 2011, roč. 98, č. 1, s. 73-79. ISSN: 0009-0794
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Two hypotheses for the origin of non-Catholics among the Czechs in Banat and Bulgaria
Rok vydání: 2011
Místo konání: Praha
Název zdroje: Etnologický ústav Akademi věd České republiky
Autoři: Zdeněk R. Nešpor , PhDr. Mgr. Marek Jakoubek Ph.D.
Abstrakt CZ: Studie předkládá dvě hypotézy o původu nekatolíků z řad banátských a bulharských Čechů.
Abstrakt EN: This study suggests two hypotheses for the origin of non-Catholics among the Czechs in Banat and Bulgaria
Klíčová slova

Zpět

Patička