Přejít k obsahu


Konstrukce generátoru pro tvorbu singletního kyslíku

Citace:
FREISLEBEN, J. Konstrukce generátoru pro tvorbu singletního kyslíku. In Elektrotechnika a informatika 2012. Část 2., Elektronika. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2012. s. 37-38. ISBN: 978-80-261-0119-2
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Design of a generator for singlet oxygen generation
Rok vydání: 2012
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Západočeská univerzita v Plzni
Autoři: Ing. Jaroslav Freisleben
Abstrakt CZ: Tento článek se zabývá generací singletního kyslíku pomocí fotosensibilizátoru na bázi ftalocyaninu. Singletní kyslík představuje vysoce reaktivní formu molekulárního kyslíku. Singletní kyslík, díky jeho vysoké reaktivitě, nachází uplatnění v řadě aplikací, jako je například fotodynamická terapie, dezinfekce vody nebo v organická syntéza. Pro generaci singletního kyslíku byla použita fotosenzitivní metoda založená na LED diodách. Úroveň generace byla ověřena spektrofotometricky a dále ověřena s osvitem pomocí terapeutického laseru.
Abstrakt EN: This paper deals with the singlet oxygen generation using phthalocyanine photosensitizer. Singlet oxygen is extraordinary reactive form of molecular oxygen. The unique chemical properties of molecular singlet oxygen allow its use in many applications such as photodynamic therapy, water disinfection or in organic synthesis. For a singlet oxygen generation, the photosensitized method based on LED emitters was used. The amount of singlet oxygen generated by LED emitters was compared with the laser excitation.
Klíčová slova

Zpět

Patička