Přejít k obsahu


REX – Rapid development tool for automation and robotics

Citace:
SEVERA, O., ČECH, M. REX – Rapid development tool for automation and robotics. In Proceedings of the 8th IEEE/ASME International Conference on Mechatronic and Embedded Systems and Applications. Neuveden: IEEE, 2012. s. 184-189. ISBN: 978-1-4673-2347-5
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: REX – Rapid development tool for automation and robotics
Rok vydání: 2012
Místo konání: Neuveden
Název zdroje: IEEE
Autoři: Ing. Ondřej Severa , Ing. Martin Čech Ph.D. ,
Abstrakt CZ: Článek popisuje možnosti řídicího systému REX jako nástroje pro rapid development v oblasti procesů, strojů, robotů a jejich řídicích systémů. V článku je popsáno, jak je možné využít všechny typy simulací v rámci techniky model-based design (MIL, SIL, PIL, HIL), a také jak paralelně vyvíjet grafické uživatelské rozhraní společně s virtuálním modelem. Celý přístup je představen na dvou ukázkových příkladech - jednoduchého výukového modelu a profesionálního průmyslového manipulátoru.
Abstrakt EN: The paper described possibilities of REX control system in rapid development of plants, machines and their control systems. It is shown how to pass almost automatically through all types of model based simulations (MIL, SIL, PIL, HIL) and how to develop in parallel both HMI and virtual model. The whole approach is explained on two case studies – simple educational model and professional industrial manipulator.
Klíčová slova

Zpět

Patička