Přejít k obsahu


On the Impact of Labialization Contexts on Unit Selection Speech Synthesis

Citace:
TIHELKA, D., HANZLÍČEK, Z., MACHAČ, P., SKARNITZL, R., MATOUŠEK, J. On the Impact of Labialization Contexts on Unit Selection Speech Synthesis. In IEEE International Symposium on Signal Processing and Information Technology. Neuveden: Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE), 2012. s. 1-6. ISBN: 978-1-4673-5604-6
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: On the Impact of Labialization Contexts on Unit Selection Speech Synthesis
Rok vydání: 2012
Místo konání: Neuveden
Název zdroje: Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE)
Autoři: Ing. Daniel Tihelka Ph.D. , Ing. Zdeněk Hanzlíček Ph.D. , PhDr. Pavel Machač Ph.D. , Mgr. Radek Skarnitzl Ph.D. , Doc. Ing. Jindřich Matoušek Ph.D. ,
Abstrakt CZ: Článek prezentuje studii o vlivu koartikulační labializace a důležitosti jejího respektování během výběru a řetězení řečových jednotek v metodě syntézy řeči výběrem jednotek. Cĺem studie je zlepšení celkové kvality, zejména zvýšení nenápadnosti přechodů mezi řetězenými jednotkami. Důležitost labializace je ověřena dvěma poslechovými testy - pro fonetické laiky a odborníky. Pro potlačení vlivu jiných faktorů oba testy obsahovaly promluvy se speciálně navrženými kombinacemi fónů s konzistentní nebo porušenou labializací. Preference položek s konzistentní labializací byla zcela evidentní, což potvrzuje přínos uvažování koartikulační labializace v metodě syntézy řeči výběrem jednotek.
Abstrakt EN: This paper presents a study on coarticulatory labialization and the significance of its respecting/violation during selection and concatenation of speech units in the unit selection speech synthesis. The aim of this study is to improve the overall speech quality, especially to increase the perceptual inconspicuousness between concatenated units. The labialization importance was verified by two listening tests - for phonetic laymen and specialists. To suppress the influence of other factors, both tests contained utterances with specially selected phones in specific contexts with respected and violated labialization. The preference for items with correct labialization was evident, which confirms the benefit of considering coarticulatory labialization in a unit selection speech synthesis.
Klíčová slova

Zpět

Patička