Přejít k obsahu


Návrh a optimalizace prediktivního regulátoru pro PMSM

Citace:
JANOUŠ, Š. Návrh a optimalizace prediktivního regulátoru pro PMSM. In Elektrotechnika a informatika 2012. Část 1., Elektrotechnika. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2012. s. 41-44. ISBN: 978-80-261-0120-8
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: design and optimalization of the predictive controler for PMSM
Rok vydání: 2012
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Západočeská univerzita v Plzni
Autoři: Ing. Štěpán Janouš
Abstrakt CZ: Tato práce se zabývá návrhem a simulacemi prediktivního regulátoru pro pohon PMSM. Prediktivní regulátor je navržen s ohledem na co největší jednoduchost, dále byl doplněn o dopřednou vazbu. Výsledky simulací shrnují chování navrženého regulátoru ve vybraných stavech s dopřednou vazbou s klasickým Vektorovým řízením
Abstrakt EN: This paper deals with simulations and design of predictive controller used for speed control of PMSM. The predictive controller has to be as simple as possible to meet the requirements for use in real drives. The results of the simulations with predictive controller ware compared to standard vector control of the PMSM
Klíčová slova

Zpět

Patička