Přejít k obsahu


EFFECT OF INPUT VALUES ON THE RESULTING COST OF EQUITY VALUE CALCULATED BY THE MODEL INFA

Citace:
LEICHEROVÁ, V., JIŘINCOVÁ, M., JANUŠKA, M. EFFECT OF INPUT VALUES ON THE RESULTING COST OF EQUITY VALUE CALCULATED BY THE MODEL INFA. In Annals of DAAAM for 2012 & Proceedings of the 23rd International DAAAM Symposium. Vídeň: DAAAM INTERNATIONAL VIENNA, 2012. s. 1059-1062. ISBN: 978-3-901509-91-9 , ISSN: 2304-1382
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: EFFECT OF INPUT VALUES ON THE RESULTING COST OF EQUITY VALUE CALCULATED BY THE MODEL INFA
Rok vydání: 2012
Místo konání: Vídeň
Název zdroje: DAAAM INTERNATIONAL VIENNA
Autoři: Ing. Veronika Leicherová M.B.A. , Ing. Milena Jiřincová , Ing. Martin Januška Ph.D.
Abstrakt CZ: Následující článek je zaměřen na jeden z moha stavebnicových modelů, který je ve značné míře užíván v České republice pro stanovení nákladů vlastního kapitálu. Výsledné hodnoty modelu jsou silně ovlivněny hodnotami vstupních veličin, které jsou vypočteny z účetních výkazů hodnocených společností. V následujícím článku je představena případová studie zaměřena na vliv vstupních veličiny přebíraných z rozvahy, které významně ovlivňují výsledné hodnoty modelu.
Abstrakt EN: The following article is dedicated to one of the few modular models used for determining the cost of capital which is widely used in the Czech Republic. The accuracy of this model is strongly influenced by the input values which are derived from financial statements of rated companies. The paper presents a case study focused on adjustment of input values from the balance sheet which should contribute to more accurate values of the model.
Klíčová slova

Zpět

Patička