Přejít k obsahu


Potřebujeme dnes ještě filosofii vědy?

Citace:
BENDA, L. Potřebujeme dnes ještě filosofii vědy?. Ostravská univerzita v Ostravě, Reální 5, 701 03 Ostrava, 2012.
Druh: PŘEDNÁŠKA, POSTER
Jazyk publikace: cze
Rok vydání: 2012
Autoři: Mgr. Libor Benda
Abstrakt CZ: Příspěvek bude věnovat pozornost otázce, do jaké míry a zda vůbec může být filosofie vědy v dnešní době stále ještě nějakým způsobem přínosná. Východiskem příspěvku bude konfrontace filosofie vědy s těmi přístupy ke zkoumání vědy, jež byly v uplynulých čtyřech desetiletích rozvíjeny pod souhrnným označením „sociologie vědeckého poznání“. Ve svém příspěvku předložím řadu argumentů ve prospěch tvrzení, že co se týče popisu, resp. deskriptivního výkladu povahy vědecké praxe a vědeckého poznání, nemůže spekulativní filosofická analýza vědy konkurovat empiricky založeným sociálně-vědním přístupům. Pokusím se ukázat, že poznatky o povaze vědecké praxe, vědeckého poznání i vědy jakožto specifické společenské instituce, které nám poskytují tyto sociálně-vědní přístupy, jsou nesrovnatelně věrohodnější a informativnější než poznatky filosofické. Na tomto základě budu tvrdit, že význam filosofie vědy dnes spočívá v její obecně filosofické kritické úloze kladení otázek a formulování nových problémů, avšak co se týče hledání odpovědí na tyto otázky a řešení těchto problémů, filosofie vědy může být zcela nahrazena sociologií vědeckého poznání jako její lepší, vědeckou alternativou.
Klíčová slova

Zpět

Patička