Přejít k obsahu


Metody symbolové synchronizace pro experimentální softwarově definované rádio

Citace:
FIALA, P. Metody symbolové synchronizace pro experimentální softwarově definované rádio. In Elektrotechnika a informatika 2012. Část 2., Elektronika. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2012. s. 29-32. ISBN: 978-80-261-0119-2
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Symbol synchronization methods for experimental software radio
Rok vydání: 2012
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Západočeská univerzita v Plzni
Autoři: Ing. Pavel Fiala
Abstrakt CZ: V příspěvku jsou diskutovány možnosti zpětnovazební symbolové synchronizace pro softwarově definovaný přijímač. Hlavním účelem práce bylo představit efektivní způsob synchronizace,který využívá metod Maximum-likelihood estimation.Navržený model byl simulován v prostředí Matlab a ověřen na signálovém procesoru.
Abstrakt EN: In this article, main features of feedback symbol synchronization methods for software-defined receiver are discussed. The main objective of this work is to develop efficient symbol synchronization system based on the Maximum likelihood methods. The proposed model was simulated in Matlab and subsequently implemented in the digital signal processor.
Klíčová slova

Zpět

Patička