Přejít k obsahu


Prožitkový aspekt propagandistického sdělení z hlediska sémiotiky

Citace:
DOUBRAVOVÁ, J. Prožitkový aspekt propagandistického sdělení z hlediska sémiotiky. In Kontexty propagandy. Pardubice : Univerzita Pardubice, 2012, s. 37-42. ISBN: 978-80-7395-515-1
Druh: KAPITOLA V KNIZE
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Propagandistic viewpoint in semiotic theories of communication
Rok vydání: 2012
Místo konání: Pardubice
Název zdroje: Univerzita Pardubice
Autoři: Prof. PhDr. Jarmila Doubravová CSc.
Abstrakt CZ: Propagandistické aspekty jsou zahrnuty v sémiotických teoriích komunikace, a to počínaje J. S. Millem a pojmy denotace-konotace (1843), pokračuje rozlišováním typů diskurzů u Ch. W. Morrise (1946: propaganda jako diskurz zaměřující a systematický), fatickou funkcí R. Jakobsona (1957) či zjednáváním souhlasu V. Packarda (1957), jakož i souvisejícími analýzami.
Abstrakt EN: Propagandistic viewpoint is involved in semiotic theories of communication. The focus of this text is directed to general theories of communication, especially J. S. Mill´s dyade denotation-connotation, Ch. W. Morris´concept of prescriptive and systematic discourse, phatic function of R. Jakobson and ingeneering of consent by V. Packard, including analytical using of them.
Klíčová slova

Zpět

Patička