Přejít k obsahu


The Influence of a 3rd Age University Teacher to Subjective Experience of a Pensioner's Social Role

Citace:
MIŇHOVÁ, J., LOVASOVÁ, V. The Influence of a 3rd Age University Teacher to Subjective Experience of a Pensioner's Social Role. Studia edukacyjne, 2011, roč. Neuveden, č. 18, s. 75-87. ISSN: 1233-6688
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: eng
Anglický název: The Influence of a 3rd Age University Teacher to Subjective Experience of a Pensioner's Social Role
Rok vydání: 2011
Autoři: Doc. PhDr. Jana Miňhová CSc. , Mgr. Vladimíra Lovasová Ph.D.
Abstrakt CZ: Článek popisuje výzkum, který byl realizovaný v letech 2009-2011 na FPE ZČU v Plzní u frekventantů seniorského věku. Zabývá se tím, zda vysokoškolský pedagog může vystupovat jako autorita, která přesahuje cíle pedagogického procesu a stává se pomocníkem pří řešení náročných životních situací a změn.
Abstrakt EN: The article describes research that has been realized between 2009 - 2011 and has been focused on Pilsner Faculty of Education trainees at senior age. Author looks at how can university teacher act as an autority, which exceeds the teaching process and becomes an assistant in solving difficult life situation and changes.
Klíčová slova

Zpět

Patička