Přejít k obsahu


Elektrická motokára – Implementace řízení pulzního měniče

Citace:
BEDNÁŘ, B. Elektrická motokára – Implementace řízení pulzního měniče. In Elektrotechnika a informatika 2012. Část 2., Elektronika. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2012. s. 5-8. ISBN: 978-80-261-0119-2
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Electric kart – Implementing of Buck/Boost Converter Control
Rok vydání: 2012
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Západočeská univerzita v Plzni
Autoři: Ing. Bedřich Bednář
Abstrakt CZ: Tento článek se zabývá topologií a konstrukcí elektrické motokáry. V první části je popis senzorů a použití v motokáře. Další část popisuje základní použití procesoru. V závěru je měření a hodnocení výsledků.
Abstrakt EN: This paper deals with topology and construction of an electric kart. In the first part is a description of sensors and using of them in the kart. The next part introduces the basic use of a processor. In the conclusion the measuring and the result evaluation of the realized electric kart will be presented.
Klíčová slova

Zpět

Patička